ta.jpeg
TRẦN MINH PHÚC
Giảng viên

Giới thiệu

- Vị trí hiện tại: Web Developer Team Leader tại Công ty TNHH PLT Solutions.
- Kỹ sư thiết kế và lập trình Web tại Sateraito Office - サテライトオフィス
- Có 5 năm kinh nghiệm lập trình Web với các công nghệ tiên tiến: HTML/CSS/JS; Python; Framework: ReactJs, VueJs, ExtJs, Laravel...
- Các môn phụ trách giảng dạy tại PLT Solutions:
+ Thiết kế Web.
+ Lập trình Web căn bản và nâng cao.