NHỮNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ GIẢNG DẠY DÀNH CHO GIÁO VIÊN

Lớp học ứng dụng công nghệ thông tin không còn là điều mới mẻ đối với giáo viên. Trên thực tế, các công cụ giáo dục online rất dễ để tìm kiếm nhiều công cụ hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, giáo viên đừng cảm thấy ngại hoặc lo lắng về hiệu quả sử dụng.

KINH DOANH NHỎ KỴ NHẤT LÀ PHỨC TẠP

Chỉ khi có quan niệm "quý hồ tinh bất quý hồ đa" thì mới có chỗ đứng vững vàng trên thương trường. Một khi đã "tinh" thì sẽ có tiếng tăm, có thương hiệu; có thương hiệu rồi có thể từ từ mở rộng quy mô, dần dần cũng có thể làm ông chủ lớn.